למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ג'נוסייד: טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה"מ; יח' 10
מספר קטלוגי
10664-010-5
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה

ג'נוסייד: טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה"מ; יח' 10

כותב:

מהפכת אוקטובר בשנת 1917 ביקשה להחריב מן היסוד את האימפריה הרוסית מוכת הניצול והעוני, ולכונן תחתיה אוטופיה קומוניסטית של שוויון, אחווה ושגשוג מודרני. שלושים ושש שנים אחר כך, עם מותו של סטלין בשנת 1953, עשרות קורבנות כבר נרצחו בשמה של אותה מהפכה, אימפריה חדשה השתרעה על מרחבי ענק והאוטופיה הנכספת עדיין לא נראתה באופק. ידיעות על רצחנותו של המשטר הקומוניסטי בברית המועצות התחילו להגיע אל המערב כבר בשנות החמישים של המאה ה- 20 ואולי אף לפני כן.

עם היוודע ממדי הזוועה, חברי המפלגות הקומוניסטיות במערב ואוהדיהן הוכו בתדהמה ובזעזוע עמוק. אי-האמון האינסטינקטיבי פינה בהדרגה את מקומו, ככל שהתבססו השמועות, להתפכחות כאובה. הדרך לגיהנום מחנות הגולג הייתה רצופה כוונות טובות. בשנים האחרונות החלו להתפרסם בהדרגה מחקרים החושפים את פשעי המשטר הקומוניסטי ואת גורלם הנורא של קורבנותיו. ספר זה הוא אחד הראשונים בעברית המציג את פשעיו של המשטר בשנים 1953-1918.

אף שהייתה הטיה אתנית לא מבוטלת בבחירתם של עשרות מיליוני הקורבנות, הרי במקרה הסובייטי השמדת האוכלוסיות נומקה על בסיס זהותן הפוליטית - היותן מתנגדות לכאורה למשטר ולמהפכה. מאפיין ייחודי זה מנע שנים ארוכות ניסיונות של השוואה בין המקרה הסובייטי למקרי ג'נוסייד אחרים. הטבעתו של המונח פוליטיסייד הייתה אחד האופנים המרכזיים להתמודד עם קושי זה. ספר זה בוחן בשיטתיות את היסודות המשותפים שבין התופעות ומאתגר את הקורא לחשוב מחדש על הדינמיקה שבבסיס השמדת אוכלוסין.

תאור הקורס

ג'נוסייד (רצח עם)

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה