למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; יח' 3-1
מספר קטלוגי
10660-001-8
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; יח' 3-1

כותב:

כרך זה מציג גישות שונות להגדרת הדמוקרטיה ומאפייניה ודן בסוגיות הבסיסיות הכרוכות בתפיסת הדמוקרטיה ובמרכיביה המוסכמים והשנויים במחלוקת, כפי שהן משתקפות במשטרים הדמוקרטיים של המאה העשרים. בכרך זה נבחנות גישות תאורטיות שונות, מתוארים סוגים של משטרים ומועלות סוגיות יסוד שהדמוקרטיה המודרנית נדרשת להן, ובהן ומעמד המיעוטים, הקשר בין דת ומדינה ושיטות הבחירות.

תאור הקורס

מבוא לפוליטיקה השוואתית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה