למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
שירת החול העברית בספרד המוסלמית:סוגים וקונווציות בשירה העברית בספרד: שירי שעשועים הגות ומוסר;יח' 6-3
מספר קטלוגי
10647-003-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

שירת החול העברית בספרד המוסלמית:סוגים וקונווציות בשירה העברית בספרד: שירי שעשועים הגות ומוסר;יח' 6-3

כותבת:

הספר מתוך הסדרה מאפשר היכרות עמוקה עם שירת החול העברית שנכתבה בספרד בימי הביניים, ומקנה כלים לניתוח שירה זו. לאחר הצגת הרקע ההיסטורי והחברתי, מוצגים הסוגים העיקריים של שירת החול, בשילוב דוגמאות רבות המלוות בניתוחים ספרותיים. כמו כן נסקרים בפירוט האמצעים הרטוריים המרכזיים ששימשו בשירה העברית בספרד.

תאור הקורס

שירת החול העברית בספרד המוסלמית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק