למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה הפונקציונלית;כרך ב' (מהדורה שנייה)
מספר קטלוגי
10645-502-5
תחום: מדעי החברה
נושא: ניהול

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה הפונקציונלית;כרך ב' (מהדורה שנייה)

כותב:

ספר זה נועד להכשיר מנתחי מידע לבצע פעולות חשובות בתהליך הרב-שלבי של פיתוח מערכות מידע: תכנון, ניתוח ועיצוב המערכות. נושאיו הם, בין היתר, חקר המצב והבעיות במערכת המידע הקיימת, אפיון צורכי המשתמשים במערכת המידע החדשה, בחינת דרכי פעולה והצעות לפיתוח מערכת המידע, בחירת ההצעה האופטימלית, ניתוח והגדרה של הפונקציות והמרכיבים של מערכת המידע, עיצוב מרכיבי התוכנה שלה והטמעתה בארגון.

פעילויות התכנון, הניתוח והעיצוב של מערכות מידע מטבען אינן מובנות (unstructured) ואינן פורמליות. אף-על-פי-כן יש מגמה לפתח מערכות מידע בשיטות מדויקות ומובנות ככל האפשר המכונות "הנדסת תוכנה" (softwaer engineering). יש גישות ושיטות שונות לפיתוח מערכות מידע ובכלל זה לניתוחן ולעיצובן. הספר יקנה ללומדים ידע על עקרונות הניתוח והעיצוב ועל כמה גישות ושיטות נפוצות, ידע שבעזרתן יוכלו להתמודד עם גישות ושיטות נוספות בין שהן קיימות ובין שיפותחו בעתיד.

בספר נלמדות שתי גישות עיקריות לניתוח ועיצוב של מערכות מידע: הגישה הפונקציונלית והגישה המונחית עצמים. הספר כולל עשר יחידות לימוד המאורגנות בשלושה כרכים ובכל יחידה כמה פרקים. חומר הלימוד בכל פרק כולל דוגמאות ובסופו מובאות שאלות חזרה ושינון ושאלות לעבודה עצמית.

פרופ' פרץ שובל הקים את התוכניות למערכות מידע ואת המחלקה להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועמד בראשן שנים רבות. תחומי המחקר שלו כוללים שיטות לניתוח ועיצוב מערכות מידע, מידול בסיסי נתונים ואחזור וסינון מידע. פרסם מאמרים רבים בנושאים אלה בכתבי עת ובכנסים מקצועיים. בין היתר פיתח מתודולוגיות לניתוח ועיצוב מערכות מידע. בשנת 2009 הכתיר אותו הארגון המקצועי הבין-לאומי למחשבים ACM בתואר Distinguished Scientist.

תאור הקורס

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה