למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
לשון, חברה ותרבות: נורמות של שימוש בלשון ותכנון לשון; שינוי והתפתחות בלשון: כרך ג'
מספר קטלוגי
10641-007-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בלשנות ולשון עברית

לשון, חברה ותרבות: נורמות של שימוש בלשון ותכנון לשון; שינוי והתפתחות בלשון: כרך ג'

כותבת:

הסדרה מתארת ומנתחת תופעות לשוניות בהקשרים חברתיים ותרבותיים, בדגש מיוחד על התופעות הייחודיות של השפה העברית ושל החברה הישראלית.

תאור הקורס

לשון, חברה ותרבות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק