למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אתגרים בניהול בית ספר, מדריך למידה
מספר קטלוגי
10635-503-5
תחום: מדעי החברה
נושא: חינוך

אתגרים בניהול בית ספר, מדריך למידה

עורכים:

מדריך למידה זה הוא אחד משלושת המרכיבים בקורס: אתגרים בניהול בית ספר. המדריך למידה מקשר בין הספר לבין המאמרים במקראת הקורס. במדריך חמישה שערים. שער ראשון: תיאוריות של ניהול בחינוך, שער שני: מנהיגות חינוכית ברמת בית הספר, שער שלישי: בית הספר כקהילה חינוכית, שער רביעי: טיפוח משאבי אנוש ותהליכי שינוי בבית הספר, שער חמישי: הממד המוסרי-האתי בניהול בית ספר.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה