למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אתגרים בניהול בית ספר, מקראה
מספר קטלוגי
10635-502-7
תחום: מדעי החברה
נושא: חינוך

אתגרים בניהול בית ספר, מקראה

עורכים:

מקראה זו היא אחד משלושת המרכיבים בקורס: אתגרים בניהול בית ספר, בנוסף לספר ולמדריך למידה. במקראה חמישה שערים. שער ראשון: תיאוריות של ניהול בחינוך, שער שני: מנהיגות חינוכית ברמת בית הספר, שער שלישי: בית הספר כקהילה חינוכית, שער רביעי: טיפוח משאבי אנוש ותהליכי שינוי בבית הספר, שער חמישי: הממד המוסרי-האתי בניהול בית ספר.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה