למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תורת המחירים ב' : תורת היצרן; יח' 9-6
מספר קטלוגי
10628-006-8
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

תורת המחירים ב' : תורת היצרן; יח' 9-6

כותב:

הסדרה עוסקת בנושאים הקשורים בתורת היצרן הפועל בסביבה תחרותית. מובאים מושגי יסוד של תורת היצרן - ייצור, יצרן, תשומה ותפוקה, ומוארת סוגיית טיבה של פעילות הייצור - תכנית ייצור, קבוצת אפשרויות הייצור, סביבה וטכנולוגיה. כמו כן מוצגת סוגיית קבוצת אפשרויות הייצור, שבדרך כלל אינה זהה לקבוצת תכניות הייצור האפשריות מן הבחינה הטכנולוגית, שכן היא תלויה במידה רבה בסביבה שבה פועל היצרן.

יחי' 9-6‎ עוסקות בתורת היצרן הפועל בסביבה תחרותית.

תאור הקורס

תורת המחירים ב

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה