למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תקשורת המונים בישראל
מספר קטלוגי
10612-505-7
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת המונים בישראל

כותב:

הספר תקשורת המונים בישראל מתחקה אחר נקודות ציון מרכזיות בהיסטוריה החברתית-פוליטית של תקשורת ההמונים העברית. הוא מציג בהרחבה את התפתחות העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה והנגישות לאינטרנט בישראל, תוך התייחסות להיבטים תרבותיים ומוסדיים-אסדרתיים (רגולטיביים). הציר התיאורטי המרכזי בספר דן בקשר שבין תקשורת ההמונים לכינון זהות לאומית מחד גיסא, ובמקומה של התקשורת בתהליכי קיטוע חברתי (סגמנטציה ופרגמנטציה) וגלובליזציה מאידך גיסא. ציר תיאורטי זה מיושם בניתוח המקרה הישראלי, תוך אימוץ פרספקטיבה בין- לאומית משווה.

התמונה בשער הספר, על רבדיה השונים, מבטאת באורח מטפורי את התהליכים שהספר מתאר. ברוח התמונה המקורית של הנפת דגל הדיו באום-רשרש (אילת), שהיא סמל מובהק לבניין האומה ולמאבק לעצמאות פוליטית, נטלה תקשורת ההמונים העברית חלק חשוב בהנפת דגל התרבות העברית ובדמיון האומה הישראלית המתהווה. אך דגל הדיו, המסמל את הלחימה למען הקמת המדינה ואת האלתור וההקרבה למען הקולקטיב, מוחלף בדגל מקדונלדס,

שהוא הסמל המובהק ביותר למגמות גלובליזציה, מסחריות ואמריקניזציה. ברמה המטפורית, החלפת הדגלים מבטאת את השינוי בזירה התקשורתית, הבא לידי ביטוי בתהליכים של התמסחרות ערוצי התקשורת המשודרים ובמעבר לשידור תכנים וערוצים בעלי אופי גלובלי, לא מקומי. אך באותו אופן שבו הנפת דגל מקדונלדס מקבלת את משמעותה בשל היותה משוקעת בהקשר הלאומי של התמונה המקורית,זו של דגל הדיו, כך גם התכנים וערוצי התקשורת הגלובליים משוקעים בתוך הזירה המקומית-לאומית ותוכניהם מקבלים את משמעותם תוך משא ומתן עם מאפייניה.

אורן סופר הוא מרצה בכיר וראש תחום התקשורת במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה.

390 עמודים

תאור הקורס

תקשורת בישראל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה