למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

כלכלה בין דורית;     יח' 5-1
מספר קטלוגי
10574-001-3
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

כלכלה בין דורית; יח' 5-1

כותב:

מעטים הם בעלי החיים השומרים על קשרים בין-דוריים (כגון בין הורים לילדים ולנכדים) ותוך-דוריים (כלומר בין אחים, בני דודים וכיו"ב) גם לאחר התבגרות הצאצאים. אין פלא אפוא שקשרי הגומלין בין בני דורות שונים בחברה האנושית מעסיקים את קהיליית המחקר של מדעי החברה, מכל הדיסציפלינות. ספר זה דן בקשרי הגומלין הכלכליים בין דורות חופפים במשק. הספר דן בהיבטים המיקרו-כלכליים והמקרו-כלכליים של תופעת ההעברות הבין-דוריות, וכן באינטראקציה שבין שני תחומים אלה הנראים לכאורה כזרים זה לזה.

בין הנושאים הנדונים בספר: אלטרואיזם בין-דורי, חשבונאות דורית, מערכות מוסדיות להעברות בין-דוריות (ביטוח לאומי ופנסיות), וכן רציונליות מוגבלת והיוון היפרבולי בהקשר הבין-דורי.

תאור הקורס

כלכלה בין-דורית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה