למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תרבות ארגונית
מספר קטלוגי
10566-001-3
תחום: מדעי החברה
נושא: ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תרבות ארגונית

כותב:

הצגת פרספקטיבה לניתוח סוציולוגי של ערכים ונורמות בארגונים, הכוללת ניתוח ביקורתי של "תרבות ארגונית" בתור אידיאולוגיה ופרקטיקה; דיון בסוגיות נבחרות בתחום התרבות הארגונית, כגון ניהול משאבי אנוש, ניהול איכות כוללת, השתלה ושינוי תרבותי, ניהול רגשות בארגוני שירותים, תרבות ארגונית ביפן, ארה"ב וישראל, ג'נדר ותרבות ארגונית; הקניית ניסיון בשילוב מובנה של שיטות מחקר לצורך מיפוי ואבחון של תרבות ארגונית בפועל.

תאור הקורס

תרבות וארגונים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה