למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ביטחון סוציאלי כרך א': ביטחון סוציאלי: מקורות היסטוריים ופילוסופיים; זכות אדם; (מהדורה שנייה)
מספר קטלוגי
10558-201-9
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים, ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ביטחון סוציאלי כרך א': ביטחון סוציאלי: מקורות היסטוריים ופילוסופיים; זכות אדם; (מהדורה שנייה)

כותבת:

הספר ביטחון סוציאלי, על שלושת כרכיו, עוסק בנושא הביטחון הסוציאלי שנות האלפיים מהיבטים שונים ומגוונים. הביטחון הסוציאלי נדון, בין היתר, מנקודת ראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי.

בכרך זה -א- שני חלקים: החלק הראשון עוסק בהגדרת הביטחון הסוציאלי, בתכליתו, באמצעים המשמשים ליישומו, במגמות התפתחותו (בישראל ובעולם). החלק השני עוסק בביטחון הסוציאלי כזכות האדם וכזכות יסוד. ישנו חלק שלישי שמחולק לארבעה שערים שונים המכונסים בכרכים ב' וג', והוא עוסק בביטחון הסוציאלי כמספק הגנה פרטנית מפני סיכונים חברתיים שונים.

פרופ' רות בן-ישראל, כותבת הספר, היא כלת פרס בר-ניב למשפט עבודה לשנת 1988. כלת פרס מינקוף למצוינות משפטית לשנת 2000, כלת פרס ישראל לחקר המשפט לשנת 2001, כלת פרס נשים במשפט של לשכת עורכי הדין לשנת 2001, בעלת עיטור שדולת הנשים לשנת 2005 ועמיתת כבוד של האוניברסיטה הפתוחה משנת 2005.

550 עמודים

תאור הקורס

ביטחון סוציאלי

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה