למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו, צעדים נוספים
מספר קטלוגי
10552-002-7
 
 

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו, צעדים נוספים

כותבת:

ספר מבוא בסיסי זה מציג את רצף האסכולות בתורת הספרות והתרבות המודרנית, מראשית המאה העשרים ועד ימינו. הספר פותח במבוא מקיף, הסוקר את השינויים המהפכניים שהתחוללו בדיסציפלינה מאז צמיחתה כ"מדע הספרות" ועד למגמה החברתית-פוליטית המאפיינת אותה בימינו. בהמשך סוקר הספר את עקרונותיה המרכזיים של כל אחת מהאסכולות, משווה ביניהן, מדגיש את רצף התפתחותן, את מטרותיהן ואת הבעיות שניצבו בפני כל אחת מהן. הפרקטיקה הביקורתית של כל אסכולה מודגמת במאמר המנתח יצירת ספרות.

הספר מהווה שלב מתקדם ביחס לספרו של פיטר בארי "מבוא לתורת הספרות והתרבות: צעדים ראשונים", הנלמד במסגרת סדרה זו. הוא מיועד לתלמידים ולקוראים המתעניינים בתחום, וניתן לקרוא אותו במקביל לספרו של בארי או בנפרד ממנו.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק