למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר
מספר קטלוגי
10549-501-4
תחום: מדעי החברה
נושא: חשבונאות

ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר

כותבים:

כמעט בכל גוף מבוקר ימצא רואה החשבון המבקר כי המחשב מעורב ומשולב בתהליכים עסקיים ותפעוליים. כל הדבר בחשבות, בגזברות, בהנהלת חשבונות, ברכש המלאי ובניהולו, בפיקוח על הייצור, בחשבות השכר ובניהול המשאב האנושי. הניהול הממוחשב, ובשמו העדכני "טכנולוגיית המידע" (it- information technology) , תומך בתהליכים הארגוניים ומאפשר רישומים כמותיים וכספיים של אירועים ופעילויות.

בבואנו לבחון את הסביבה הארגונית והעסקית של הגוף המבוקר, נצטרך לשקול האם לבצע ביקורת גם על טכנולוגיית המידע (it) , ואם כן - כיצד ובאילו טכניקות להשתמש כל שתהיה יעילה ואפקטיבית. בהקשר זה ראוי לציין כי מורכבות הסביבה הטכנולוגית המיושמת כיום בארגונים, כמעט שאינה מאפשרת לרואה החשבון המבקר לחוות דעה מקצועית בלי לבחון את נאותות הסביבה הטכנולוגית.

ספר לימוד זה מתמקד בניטור הסיכונים ובהערכתם, בהשלכות שלהם על תהליכי הביקורת, על תכנון הביקורת ועל ביצועה באמצעות טכניקות ביקורת שונות, וכמובן - בדגשים הקיימים בסביבת סחר אלקטרוני. בספר שולבו תקני הביקורת העדכניים והחקיקה הרלוונטית בארץ המשפיעים על מבנה המערכות ועל הביקורת עליהן, כגון חוק הגנת הפרטיות, חוק המחשבים וחוק החתימה האלקטרונית, והוא מהווה ספר המשך לספר הלימוד "מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות".

הספר מאפשר לקורא להקיף את כל תחום ביקורת מערכות המידע החשבונאיות הממוחשבות, ולהתכונן כראוי לקראת הבחינות מטעם מועצת רואי חשבון בישראל.

501 עמודים

תאור הקורס

ביקורת מערכות מידע חשבונאיות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה