למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך א' - מבנה המערכות
מספר קטלוגי
10549-001-5
תחום: מדעי החברה
נושא: חשבונאות

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך א' - מבנה המערכות

כותבים:

ביקורת מערכות המידע החשבונאיות הממוחשבות מהווה מרכיב חשוב בעבודתו של רואה החשבון המבקר. כמעט בכל גוף שרואה חשבון יבצע בו ביקורת, הוא ימצא שהמחשב מעורב ומשולב בתוך התהליך הארגוני, בניהול המלאי, בהנהלת החשבונות, בפיקוח על הייצור, בתשלום השכר, בהעברת הכספים המתחייבים למוטבים השונים ועוד. אין פלא אפוא שבכל בחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות המתקיימות במועצת רואי חשבון בעשור האחרון בישראל נשאלים הנבחנים על נושא זה.

ספר הלימוד על שלושת כרכיו, כולל 6 יחידות בשני כרכים הדנות במבנה מערכות המידע: המערכות השונות, המשתמשים במערכות, מחזור החיים של מערכת המידע, מבנה מערכת הנהלת החשבונות והמלאי ואבטחת המידע במערכות אלה. הכרך השלישי מתמקד בניטור ובהערכת הסיכונים, באיומים, בחשיפות ובהשלכות שלהן על הביקורת, בתכנון הביקורת וביצועה באמצעות טכניקות שונות, בראיות הביקורת וכמובן בביקורת בסביבות עבודה מיוחדות, החל ממיקרומחשב, בסיסי נתונים וכלה באינטרנט ובסחר אלקטרוני.

בספר שולבו גילויי הדעת הרלוונטיים והחקיקה הרלוונטית המשפיעה בארץ על מבנה המערכות והביקורת עליהן, ובהם חוקים כדוגמת חוק הגנת הפרטיות, חוק המחשבים, חוק החתימה האלקטרונית. כמו כן משולבות בו שאלות רבות ומגוונות, כולל שאלות שניתנו בבחינות מועצת רואי חשבון בשנים האחרונות. שילוב החומר הנלמד בפרקים, החוקים והתקנות הרלוונטיים, עם השאלות והתשובות הרבות, מאפשר לקורא להקיף את תחום ביקורת מערכות המידע החשבונאיות הממוחשבות כחלק מהכשרתו בביקורת חשבונות.

* ביקורת שנכתבה על הסדרה בירחון רואה החשבון     

תאור הקורס

ביקורת מערכות מידע חשבונאיות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה