למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מגמות בחברה הישראלית: כרך ב'
מספר קטלוגי
10495-002-7
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגמות בחברה הישראלית: כרך ב'

עורכים:

ספר זה הוא אסופת מאמרים בת שני כרכים, המנסה לבחון מפרספקטיבה סוציולוגית-היסטורית היבטים מרכזיים בתהליך התהוותה של החברה הישראלית, משלהי המאה ה- 19 עד לראשית המאה ה- 21. ניסיון זה הונחה על-ידי שתי מטרות. האחת, ניתוח מפורט של אירועים ותהליכים בתחומים שונים, שהיו להם השפעות משמעותיות על התפתחות המציאות של החברה הישראלית והמאפיינים העיקריים שלה. השנייה, בחינה של שתי מגמות מרכזיות, הקשורות זו בזו, בהיסטוריה של החברה הישראלית -עיצובה של זהות קולקטיבית משותפת והבנייתם של שסעים בין קבוצות חברתיות בתוכה.

המאמרים בכרך זה מטפלים בנושאים הבאים: תרבות פוליטית ומשפטית; התרבות הישראלית; מערכת החינוך בישראל; תקשורת המונים; התפתחותם של הזהות הקולקטיבית והשסעים החברתיים.

תאור הקורס

מגמות בחברה הישראלית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה