למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה:ההגירה למערב ולעולם החדש,שלוחותיה של יהדות מזרח-אירופה;יח' 5
מספר קטלוגי
10494-005-1
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה:ההגירה למערב ולעולם החדש,שלוחותיה של יהדות מזרח-אירופה;יח' 5

כותב:

יחידה זו עוסקת בגורמים שהביאו להתרחשותה של ההגירה ההמונית של יהודי מזרח אירופה דווקא בין השנים 1924-1870, ומפרטת את מאפייניהם של המהגרים היהודים ומסבירה מדוע דווקא הם בחרו להגר בשעה שאחרים נותרו במקומות מושבם. ביחידה מובא הסבר אילו גורמים פוליטיים, דתיים ותרבותיים ששררו בקרב יהודי מזרח אירופה המריצו הגירה, ולמולם אילו גורמים עיכבו אותה.

כמו כן, מובא ניתוח השפעת עזיבתם של המהגרים על מצבם של היהודים שנותרו במזרח אירופה ועל הלכי הרוח שלהם, השפעתם על מאפייני הסביבה במקום שבו התיישבו ופירוט ההיבטים התרבותיים, החברתיים והפסיכולוגיים של ההגירה.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק