למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
שלבים ראשונים של ההתפתחות: זרקור על התאוריות של בולבי ושל מאהלר
מספר קטלוגי
10493-508-5
תחום: מדעי החברה
נושא: פסיכולוגיה

שלבים ראשונים של ההתפתחות: זרקור על התאוריות של בולבי ושל מאהלר

כותבים:

ספר נלווה: שלבים ראשונים של ההתפתחות. היקשרות - התיאוריה של בולבי; תהליך הספרציה והאינדיבידואציה - התיאוריה של מאהלר

86 עמודים

תאור הקורס

פסיכולוגיה התפתחותית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק