למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ישראל בעשור הראשון/מצנע לצמיחה כלכלית, ההסתדרות:בין שיקולים כלכליים לשיקולים לאומיים-חברתיים;יח' 6-5
מספר קטלוגי
10486-003-6
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ישראל בעשור הראשון/מצנע לצמיחה כלכלית, ההסתדרות:בין שיקולים כלכליים לשיקולים לאומיים-חברתיים;יח' 6-5

כותבים:

ספר מתוך סדרה המקנה גישה לניתוח, בכלים סוציולוגיים,כלכליים,פוליטיים ותרבותיים,תופעות מרכזיות של החברה הישראלית בשנות התהוותה הראשונות.

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה