למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ישראל בעשור הראשון/ ההתישבות החקלאית, המערך העירוני ופריסת האוכלוסיה
יח' 4-3
מספר קטלוגי
10486-002-8
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ישראל בעשור הראשון/ ההתישבות החקלאית, המערך העירוני ופריסת האוכלוסיה יח' 4-3

כותבים:

ספר מתוך סדרה המקנה גישה לניתוח, בכלים סוציולוגיים,כלכליים,פוליטיים ותרבותיים,תופעות מרכזיות של החברה הישראלית בשנות התהוותה הראשונות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק