למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
ישראל בעשור הראשון/הקמת מדינה ובניין אומה; עליה וקליטה; ניתוח סוציולוגי יח' 2-1
מספר קטלוגי
10486-001-0
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ישראל בעשור הראשון/הקמת מדינה ובניין אומה; עליה וקליטה; ניתוח סוציולוגי יח' 2-1

כותבת:

ספר מתוך סדרה המקנה גישה לניתוח, בכלים סוציולוגיים,כלכליים,פוליטיים ותרבותיים,תופעות מרכזיות של החברה הישראלית בשנות התהוותה הראשונות.

תאור הקורס

ישראל בעשור הראשון

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק