למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

היסטוריה דיפלומטית: הכרעות לקראת מלחמה 1939-1938; ממלחמה אירופית למלחמה כוללת 
1941-1939; כרך ג
מספר קטלוגי
10482-003-0
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

היסטוריה דיפלומטית: הכרעות לקראת מלחמה 1939-1938; ממלחמה אירופית למלחמה כוללת 1941-1939; כרך ג

כותב:

ספר מתוך סדרה העוסקת בסקירת התהליכים העיקריים שעיצבו את המערכת הבינלאומית במהלך תקופה סוערת במיוחד. ניתוח הגורמים שכרסמו בהדרגה ביציבות הבינלאומית, שאפיינה את היחסים בין המעצמות בראשית המאה, והביאו לבסוף לפרוץ שתי מלחמות עולם.

תאור הקורס

עולם במלחמה 1945-1900

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק