למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

השלטון המקומי - בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק; כרך א'
מספר קטלוגי
10459-201-9
תחום: מדעי החברה
נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול

השלטון המקומי - בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק; כרך א'

עורכים:

השלטון המקומי בעידן המודרני הוא מוסד, בדרך כלל רשמי, אשר מגלם את הסמכות המוענקת לתושבים לנהל את ענייניהם הציבוריים המקומיים באזור מוגבל ומוגדר, בפיקוחה של המדינה. השלטון המקומי מתפקד בעת ובעונה אחת במספר זירות. הוא גוף ממשלי, שהמדינה, באמצעות מוסדותיה השלטוניים, מעצבת את תפקודו במישרין ובעקיפין, ומשתמשת בו כזרוע ארוכה למילוי תפקידים שלטוניים שונים.

בה בעת זה גם ממשל עצמי מקומי, אשר משמש כלי ביטוי של הקהילה המקומית, ומנסה לבטא את השונות המקומית. נוסף על כך, השלטון המקומי הוא גם שחקן חשוב בכלכלת השוק: הוא מספק שירותים, מעצב את פניה של הכלכלה המקומית, משתלב במגמות גלובליות, וגם מושפע מהן. תפקידו זה מעצב לא אחת את זהות התושבים כצרכנים או כלקוחות, הרואים בשלטון המקומי ספק שירותים.

הספר שלפנינו הוא חלק מקורס יסוד ללימוד השלטון המקומי. הוא דן במושגי היסוד הכלליים במטרה להציג תמונה רחבה של השלטון המקומי בישראל, ועומד על עקרונותיו המבניים ועל התמורות שחלו בו מאז ראשית עיצובו ועד לעשור הראשון של שנות ה-2000, בכך מבקש הספר להקנות לקוראיו - סטודנטים, עובדי השלטון המקומי, עובדי מדינה העוסקים בשלטון המקומי, ועובדי תאגידים הקשורים אליו - כלים עדכניים להבנת המציאות המורכבת של השלטון המקומי בישראל.

פרופ' יגיל לוי הוא חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה, ועומד בראש התוכניות למדיניות ציבורית של האוניברסיטה. הוא חוקר את משולש היחסים צבא-חברה-פוליטיקה. ד"ר אתי שריג היא חוקרת ומרצה בתחום השלטון המקומי והכלכלה הפוליטית באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים בהפרטה ובשותפויות עסקיות של הרשויות המקומיות עם המיגזר העסקי וההתנדבותי.

תאור הקורס

יסודות השלטון המקומי

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה