למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

יסודות השלטון המקומי: היסטוריה של השלטון המקומי בעולם; יח' 1
מספר קטלוגי
10459-001-3
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול

יסודות השלטון המקומי: היסטוריה של השלטון המקומי בעולם; יח' 1

כותב:

כיצד פועל השלטון המקומי בתוך הסביבה הפוליטית בישראל? מה הם היחסים בין משרדי הממשלה והרשויות המקומיות? מה הם האילוצים הכלכליים והפוליטיים המכוונים את הרשויות המקומיות באספקת שירותים מוניצפליים? מה הוא המבנה הפורמלי של הרשויות המקומיות ומה היא המסגרת המשפטית שבה הן פועלות? בשאלות אלו ורבות אחרות דנה הסדרה יסודות השלטון המקומי.

* ביקורת על הסדרה בהארץ ספרים     

תאור הקורס

יסודות השלטון המקומי

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק