למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
מדרש ואגדה: עיונים במחשבת חז"ל; תולדות ספרות האגדה; תולדות פרשנות האגדה; תולדות מחקר האגדה; כרך ג
מספר קטלוגי
10446-003-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: מקרא, יהדות

מדרש ואגדה: עיונים במחשבת חז"ל; תולדות ספרות האגדה; תולדות פרשנות האגדה; תולדות מחקר האגדה; כרך ג

כותב:

בסדרה זו נפתח צוהר לעולמם הרוחני של חז"ל ולעולם האגדה. החכמים הלבישו את רעיונותיהם בלבוש ספרותי - מדרשים, סיפורים, משלים ופתגמים, והסדרה מקנה מיומנות בלימוד טקסטים של אגדה ומדרש-אגדה וכלים ראשוניים להבנת המחשבה הדתית של חז"ל כפי שהיא עולה מספרות האגדה. כמו כן יש בה מידע על ספרות האגדה ותולדותיה, על תולדות פרשנות האגדה ומחקרה.

תאור הקורס

מדרש ואגדה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק