למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות,בלוגיקה ובאלגברה לינארית:  שיעור III
מספר קטלוגי
10444-003-7
תחום: מדעים
נושא: מדעי החברה - כללי, מתמטיקה

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות,בלוגיקה ובאלגברה לינארית: שיעור III

כותבת:

הסדרה מציגה מגוון נושאים מתמטיים, הדרושים כרקע לסטודנטים בדיסציפלינות שונות בתחומי המדעים ומדעי החברה. בטקסט משולבות שאלות תרגול רבות, וכולן פתורות בפירוט. בין נושאי הסדרה: מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות; יחסים; פונקציות; אינדוקציה מתמטית; נוסחת הבינום; לוגיקת הפסוקים; לוגיקת הפרדיקטים; מערכות לינאריות; מרחבים לינאריים; מטריצות; דטרמיננטות.

שיעור III אלגברה לינארית תשתית: מערכות לינאריות; מרחבים לינאריים - Rn ומרחבים לינאריים כלליים, צרופים לינאריים, פרישה, אי-תלות, בסיסים, העתקות לינאריות; מטריצות ? חיבור, כפל בסקלר וכפל, משוואות וקטוריות, שיחלוף, מטריצות הפיכות; דטרמיננטות ? משפט הפיתוח, חישוב דטרמיננטות ביעילות, דטרמיננטה של מכפלת מטריצות, נוסחת קרמר

תאור הקורס

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה