למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית: שעור II
מספר קטלוגי
10444-002-9
תחום: מדעים
נושא: מדעי החברה - כללי, מתמטיקה

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית: שעור II

כותבת:

הסדרה מציגה מגוון נושאים מתמטיים, הדרושים כרקע לסטודנטים בדיסציפלינות שונות בתחומי המדעים ומדעי החברה. בטקסט משולבות שאלות תרגול רבות, וכולן פתורות בפירוט. בין נושאי הסדרה: מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות; יחסים; פונקציות; אינדוקציה מתמטית; נוסחת הבינום; לוגיקת הפסוקים; לוגיקת הפרדיקטים; מערכות לינאריות; מרחבים לינאריים; מטריצות; דטרמיננטות.

תאור הקורס

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה