למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות: שידורי מלל ותמונה - טכנולוגיות רדיו וטלוויזיה; תיקשוב;
    יח' 8-7
מספר קטלוגי
10439-007-5
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות: שידורי מלל ותמונה - טכנולוגיות רדיו וטלוויזיה; תיקשוב; יח' 8-7

כותב:

יחסי הגומלין בין טכנולוגיה של תקשורת, חברה ותרבות; ההשפעה ההדדית בין הטכנולוגיות הזמינות לבין אופין של חברות; יחסי גומלין בין השינויים בטכנולוגיות התקשורת, ההתארגנות החברתית והתפיסות התרבותיות המלוות אותם.

תאור הקורס

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה