למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למינהל וניהול ציבורי, כרך א'
מספר קטלוגי
10437-506-8
תחום: מדעי החברה
נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מבוא למינהל וניהול ציבורי, כרך א'

כותבים:

מינהל וניהול ציבורי מעולם לא היו חשובים יותר. האתגרים הניצבים בפני ממשלות וביורוקרטיות בעולם כולו הם מגוונים ומשתנים ללא הרף. האתגרים הגדולים קיימים, ובחלקם אף ביתר שאת, בחברה הישראלית. חלקם הגדול נובע מהתרחשויות מרחיקות לכת הקשורות בשינויים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, באידיאולוגיות, בטכנולוגיות, ובפרקטיקות ניהול חדשות ושונות, וכן מהתרחשויות בכלכלה העולמית ומהתרחבותם של פערים חברתיים וכלכליים.

ספר זה מבקש להניח בסיס ידע שיסייע להבין אתגרים אלו ולהתמודד עמם. הספר על שני כרכיו נחלק ל 11 פרקים: המינהל הציבורי - מטרות ותיחום; פוליטיקה ומינהל; הארגון הביורוקרטי; ניהול ציבורי; קבלת החלטות; תרבות ארגונית ואתיקה במינהל הציבורי; תקצוב ציבורי; פיקוח, ביקורת ובקרה במינהל הציבורי; הניהול הציבורי החדש; חלוקת עבודה ורפורמות במינהל הציבורי; המינהל הציבורי בעידן המידע והגלובליזציה.

תאור הקורס

מבוא למינהל וניהול ציבורי

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה