למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

התנהגות ארגונית: מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים; למידה ארגונית; מוטיבציה ועבודה;   יח' 4-1
מספר קטלוגי
10430-201-3
תחום: מדעי החברה
נושא: ניהול

התנהגות ארגונית: מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים; למידה ארגונית; מוטיבציה ועבודה; יח' 4-1

צוות פיתוח:

הקורס עוסק במפגש האדם עם ארגון העבודה - מפגש שנוצר מן הצורך ההדדי להשיג מטרות משותפות שאין להשיגן לבד, מחוץ לארגון ובלא אחרים שישתפו פעולה תכליתית ומתואמת. מרבית הסוגיות העיוניות והמעשיות בהתנהגות ארגונית מתחבטות בשאלה כיצד לקיים סדר ארגוני אפקטיבי. לכך מכוונות מערכות קבלת ההחלטות, הפיקוח, התקשורת, המוטיבציה, התגמול, הכוח, המנהיגות והתרבות הארגונית.

תאור הקורס

התנהגות ארגונית-מיקרו

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה