למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

בימים אחרים - תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך
מספר קטלוגי
10429-001-0
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

בימים אחרים - תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

כותבת:

מיפוי תמורות ותהליכים בשירה העברית במהלך שנות ה-50 תוך בחינת הרצף הבין-דורי. דיון בפואטיקה של שמונה משוררים בולטים (אלתרמן, רטוש, גורי, גלבע, זך, עמיחי, אבידן ורביקוביץ) שאפשר לראותם כמייצגיהם של שלושה קורות בשירה העברית ועם זאת, לכל אחד מהם פואטיקה ואמירה ייחודית משלו.

תאור הקורס

תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה