למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מגלות לקוממיות: כלכלה ותרבות חומרית בתקופת החשמונאים; חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים; יח' 10-9
מספר קטלוגי
10419-009-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

מגלות לקוממיות: כלכלה ותרבות חומרית בתקופת החשמונאים; חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים; יח' 10-9

כותבים:

סקירת האירועים והתהליכים המרכזיים בתולדות עמנו לאחר שיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים: התמורות שחלו ביהדות לאחר חורבן המקדש ובגלות בבל, התחדשות החיים היהודיים בארץ-ישראל, המשבר בעם היהודי כתוצאה מהמפגש עם התרבות ההלניסטית וסקירת כינונה של המדינה היהודית תחת שלטון בית חשמונאי.

תאור הקורס

מדינת החשמונאים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה