למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מגלות לקוממיות: "צוק העתים": גזרות אנטיוכוס; מרד יהודה המקבי וביטול הגזרות;      יח' 6-5
מספר קטלוגי
10419-005-3
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

מגלות לקוממיות: "צוק העתים": גזרות אנטיוכוס; מרד יהודה המקבי וביטול הגזרות; יח' 6-5

כותב:

סקירת האירועים והתהליכים המרכזיים בתולדות עמנו לאחר שיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים: התמורות שחלו ביהדות לאחר חורבן המקדש ובגלות בבל, התחדשות החיים היהודיים בארץ-ישראל, המשבר בעם היהודי כתוצאה מהמפגש עם התרבות ההלניסטית וסקירת כינונה של המדינה היהודית תחת שלטון בית חשמונאי.

תאור הקורס

מדינת החשמונאים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק