למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: תמחיר מבוסס-פעילויות;  יחי' 12
מספר קטלוגי
10404-012-6
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה, ניהול

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: תמחיר מבוסס-פעילויות; יחי' 12

כותבים:

הכרת מערכות תמחיר שונות, שבהן משתמשים עסקים לקביעת עלות מוצרים, ולימוד היתרונות והחסרונות של שימוש בנתונים מתוך מערכות התמחיר לצורך קבלת החלטות ניהוליות ולבקרה.

76 עמודים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק