למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה: הסדרים סוציופוליטיים השוואתיים, החברה האזרחית; כרך ב
מספר קטלוגי
10402-002-9
 
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה: הסדרים סוציופוליטיים השוואתיים, החברה האזרחית; כרך ב

כותב:

הסדרה עוסקת בניתוח התהליך הפוליטי בחברה, בגישות שונות להצגתו, וכן דנה בשלושה מושגים מרכזיים הקשורים בתהליך הפוליטי - העוצמה, המדינה והחברה.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק