למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה: התהליך הסוציו-פוליטי,העוצמה ומגבלותיה, תרבות פוליטית;כרך א
מספר קטלוגי
10402-001-1
 
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה: התהליך הסוציו-פוליטי,העוצמה ומגבלותיה, תרבות פוליטית;כרך א

כותב:

הסדרה עוסקת בניתוח התהליך הפוליטי בחברה, בגישות שונות להצגתו, וכן דנה בשלושה מושגים מרכזיים הקשורים בתהליך הפוליטי - העוצמה, המדינה והחברה.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק