למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דיני עבודה כרך א: משפט העבודה, זכויות חברתיות שעניינן בעבודה
מספר קטלוגי
10354-002-7
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

דיני עבודה כרך א: משפט העבודה, זכויות חברתיות שעניינן בעבודה

כותבת:

דיון מקיף במשפט העבודה בעידן שנות האלפיים מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי. הספר מקיף את מכלול פניה של מערכת יחסי העבודה. הוא מתמודד עם בעיות מערכת יחסי העבודה האינדיבידואלית, בד בבד עם ניתוחה של מערכת יחסי העבודה הקיבוציים. הספר גם מעמת את הקוראים עם ההשלכות שיש כיום לכלכלה המודרנית, לגלובליזציה ולשינויים המבניים במשק על זכויות העובדים וארגוניהם.

תאור הקורס

דיני עבודה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה