למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הפרידה מן ה'אני' העני
מספר קטלוגי
10340-504-9
 
נושא: ספרות

הפרידה מן ה'אני' העני

כותב:

יצירת ביאליק המוקדמת, התפתחותה, התגבשות נושאיה, צורותיה, תבניות היסוד שלה והז'אנרים שבהם נכתבה. הצעת תפישה כוללת של אישיותו היוצרת של ביאליק בשלבי העיצוב הראשוניים שלה. הבנה היסטורית של התהליכים ששינו את השירה העברית בתקופת המעבר מן ההשכלה אל ה"תחייה".

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק