למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הקבוצה הכנענית - בין ספרות ואידיאולוגיה - אסופה
מספר קטלוגי
10335-508-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה, ספרות

הקבוצה הכנענית - בין ספרות ואידיאולוגיה - אסופה

עורכים:

סקירה של צמיחת הכנעניות ופעילות הקבוצה הכנענית ומחולליה, דן באידיאולוגיה של הקבוצה וביצירות הספרות שלה, ומנתח את הזיקה ביניהן. בחינת יחסיה של הקבוצה הכנענית עם המציאות שבתוכה פעלה והארת היבטים חברתיים, תרבותיים וספרותיים.

תאור הקורס

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק