למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
מספר קטלוגי
10292-001-4
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים

כותבת:

הספר עוסק בשאלת התפתחות המושגים "ילד" ו"ילדות" בתרבות ובזיקתם של מושגים אלה להתפתחותה של ספרות הילדים. הוא מתרכז בשאלת מעמדה של ספרות הילדים בתרבות, באופים של הטקסטים הנכתבים לילדים ונדונים בו היבטים שונים של הפואטיקה של ספרות הילדים.

תאור הקורס

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה