למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הפואטיקה של הסיפורת; כרך א'
מספר קטלוגי
10290-506-4
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

הפואטיקה של הסיפורת; כרך א'

כותבים:

מה הופך סיפור לסיפור? מי מספר אותו? מה קושר בין אירועיו? כיצד הוא מעצב עולם הנראה לנו כמציאות? כיצד הדמויות הופכות לבני אדם? הסיפור מוסר דיבור, מחשבה ורגש? איך עמדות גלויות וסמויות מתבטאות בו? איך הוא מפעיל אותנו כקוראים? הספר הפואטיקה של הסיפורת מציע תשובות לשאלות אלה ואחרות. ביחידות הספר מנוסחים באופן שיטתי העקרונות שביסוד הסיפורת על סוגותיה השונות: רומנים, סיפורים קצרים ונובלות.

הספר פורש מערכת מושגים מפורטת ומבוארת, והוא סוקר ומנתח לעומקם היבטים שונים של הטקסט הסיפורי: האירועים, הדמויות, המספר, זווית הראייה, הלשון והקוראים למהדורה המעודכנת של הספר נוספו יחידות חדשות העוסקות בתפיסות עדכניות של תורת הסיפור והקריאה ובהתרחבות שלהן לתחומי ידע שמעבר לספרות. הדיון התיאורטי מלווה לכל אורכו בדוגמאות מפורטות ומגוונות של יצירות מתחנות שונות בתולדות הספרות. חלק מן היצירות המדגימות מובאות במלואן במקראת סיפורים המלווה את הספר.

הספר חיוני לתלמידי ספרות המבקשים לשכלל את מיומנויות הקריאה שלהם בטקסטים ספרותיים, להבין את יסודות הניתוח הספרותי ולהתוודע למושגים המשמשים בכתיבה העיונית על ספרות. רבים מן המושגים הנלמדים בספר מופיעים כעזרי ניתוח בספרים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה העוסקים בספרות. הספר פורש גם תשתית תיאורטית להבנת התפיסות הנרטיביות במגוון תחומים תרבותיים, כגון פסיכולוגיה, היסטוריה ומשפט.

תאור הקורס

הפואטיקה של הסיפורת

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה