למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך א'
מספר קטלוגי
10284-301-8
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך א'

כותבים:

הקניית כלים בסיסיים ועקרונות חשיבה של שיטות המחקר האמפירי בכלכלה; פיתוח יכולת ההבנה של מחקרים אמפיריים שנעשו, לשם עריכת מחקרים אמפיריים נוספים. (מהדורה שניה)

תאור הקורס

מושגי יסוד באקונומטריקה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה