למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
תרבות ההשכלה: דיוויד יום - הפילוסוף כאזרח;     יח' 14
מספר קטלוגי
10282-014-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

תרבות ההשכלה: דיוויד יום - הפילוסוף כאזרח; יח' 14

אחראי אקדמי:

תרגום מעובד של "ההשכלה", קורס של האוניברסיטה הפתוחה בבריטניה.

הספר מתוך הסדרה מציג תמונה רחבה של תרבות ההשכלה במאה ה-18, ועוסקת באחדות מהדמויות שמילאו תפקיד מרכזי בעיצוב עולמה הרוחני של אירופה בעיקר בצרפת, באנגליה ובגרמניה באותה תקופה. מושגי יסוד של ההשכלה ורעיונותיה המרכזיים מוצגים בסדרה זו מזוויות ראייה שונות - היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, ציור, כלכלה, מדעי הטבע ואדריכלות.

תאור הקורס

תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק