למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למקרא: ספרות החכמה; התקדשות המקרא וחיתומו; יח' 12-11/ כרך ו'
מספר קטלוגי
10278-011-1
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא למקרא: ספרות החכמה; התקדשות המקרא וחיתומו; יח' 12-11/ כרך ו'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה