למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למקרא: ספרות הנבואה; הספרות המזמורית; יח' 10-9/ כרך ה'
מספר קטלוגי
10278-009-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא למקרא: ספרות הנבואה; הספרות המזמורית; יח' 10-9/ כרך ה'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק