למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למקרא: ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה; ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת;      יח' 8-7/ כרך ד'
מספר קטלוגי
10278-007-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא למקרא: ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה; ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת; יח' 8-7/ כרך ד'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה