למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

בין יהודים לנוצרים: רוב ומיעוט; דמיון ושוני; יהודים בבית המשפט הנוצרי; יח' 4-2/ כרך ב'
מספר קטלוגי
10275-002-3
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

בין יהודים לנוצרים: רוב ומיעוט; דמיון ושוני; יהודים בבית המשפט הנוצרי; יח' 4-2/ כרך ב'

כותבים:

הסדרה עוסקת במפגש בין הרוב הנוצרי ובין המיעוט היהודי באירופה, מהולדת הנצרות ועד ראשית העת החדשה, כפי שהוא מתבטא בתחומים השונים של חיי החברה והתרבות. היא סוקרת את השלכותיו של המפגש על דמותן של שתי הקבוצות גם יחד, ואת מקומו בהתפתחות תרבות המערב מזה ובמהלך ההיסטוריה היהודית מזה.

תאור הקורס

בין יהודים לנוצרים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה