למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אישיות תיאוריה ומחקר: הבדלים בין אישיים -גישת התכונות, תאוריות כלליות ותאוריות ספציפיות; כרך ג' 5-6
מספר קטלוגי
10269-203-5
תחום: מדעי החברה
נושא: פסיכולוגיה

אישיות תיאוריה ומחקר: הבדלים בין אישיים -גישת התכונות, תאוריות כלליות ותאוריות ספציפיות; כרך ג' 5-6

כותבים:

מהי אישיות? מהם מאפייניה המרכזיים? אילו גורמים קובעים את התפתחותה וכיצד אפשר להשפיע עליהם? מה תורמת התורשה לעיצובה ומהי תרומת הסביבה? מה ההבדל בין אישיות בריאה לחולה? על שאלות אלה ואחרת משיב הספר אישיות: תאוריה ומחקר בעזרת מגוון תאוריות. עוצמותיה וחולשותיה של כל אחת מהתאוריות נבחנות על פי המענה שהיא נותנת לסוגיות המרכזיות באישיות, האפשרות להעמיד את טיעוניה במבחן אמפירי מבוסס מחקר ואיכות הפרקטיקה הטיפולית הנובעת ממנה.

חלקו הראשון של הספר (כרך א, יחידה 1) מתאר את המונחים מרכזיים והסוגיות המרכזיות בעיסוק המדעי באישיות, החלק השני מציג את שלוש הגישות התאורטיות המרכזיות שהתפתחו בתחום האישיות ברצף היסטורי: הגישה הדינמית (כרך א, יחידה 2), הגישות הביהביוריסטיות והקוגניטיביות (כרך ב, יחידה 3) והגישות האקזיסטנציאליות וההומניסטיות (כרך ב, יחידה 4).

בכל גישה מוצגת כמה תאוריות מרכזיות. החלק השלישי והאחרון בקורס ( כרך ג) עוסק בהבדלים בין-אישיים ומתמקד בתכונות אישיות. שאלות מרכזיות אחדות נידונות בחלק זה: מהן תכונות אישיות וכיצד בודקים אותן, מה מקורן והאם הן יציבות לאורך זמן (יחידה 5). היחידה האחרונה (6) מציגה כמה תכונות מרכזיות שהעסיקו רבות את המחקר הפסיכולוגי.

תאור הקורס

אישיות: תאוריה ומחקר

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה