למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך א'
מספר קטלוגי
10250-201-0
תחום: מדעי הרוח
נושא: לשון עברית, בלשנות

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך א'

כותבת:

שני ענפיה של תורת המשמעות, הסמנטיקה והפרגמטיקה, נדונים בספר זה בהרחבה. לפני הקוראים מוצגות הסוגיות העיקריות בתחום המשמעות שעסקו בהן הבלשנים במאה השנים האחרונות. בפרקיו השונים של הספר נדונות גישות ותיאוריות שהתפתחו מאז הולדתה של הבלשנות המודרנית בראשית המאה ה-20 ועד לפריחתם של המדעים הקוגניטיביים במאה ה-21. כולן רלוונטיות למחקר המדעי בתחום הלשון עד ימינו, והן מאירות את שאלת המשמעות והשימוש בשפה מכיוונים שונים.

כרך א מתמקד במערכת הלשונית כמערכת של סימנים הנושאים משמעות ובבעיות הקשורות ביחסים בין הסימן הלשוני לבין מה שהוא מייצג. מוצגות גישות מבניות לשאלת המשמעות וכן היבטים דיאכרוניים, כגון מעתקי משמעות והשפעות חיצוניות על אוצר המילים. הדיונים מלווים בשפע דוגמות מן העברית על כל רבדיה.

פרופ' זהר לבנת מלמדת במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. מחקריה עוסקים בסמנטיקה ובפרגמטיקה של העברית המודרנית, בחקר השיח וברטוריקה.

260 עמודים

תאור הקורס

יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה