למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
שנאת ישראל ואנטישמיות: אמנציפציה ואנטישמיות; יח' 8
מספר קטלוגי
10249-008-3
 
נושא: היסטוריה

שנאת ישראל ואנטישמיות: אמנציפציה ואנטישמיות; יח' 8

כותבת:

שנאת היהודים לאורך הדורות - גילוייה והתפתחותה היא הנושא של סדרה זו. הבנת הקונפליקט בין היהודים לבין סביבתם בתקופות מסוימות ובמקומות שונים, הסיבות השונות לתופעת האנטישמיות וניתוח התופעה באמצעות גישות שונות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק